Termeni și condiții

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.
Accesul si utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obtinerea de informații de ultima ora referitoare la lansarea aplicației AUTODEAL. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisă.
Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa site-ul.

2. DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA:

RIOLIT oferă acces liber la site și va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteți informații existente pe site doar în scopuri noncomerciale.
Scopul permis de utilizare a site-ului este obținerea de informații. Designul, informațiile, interviurile, analizele postate pe acest site sunt protejate de drepturi de autor. Preluarea integrală sau parțială a acestora, fără menționarea expres si vizibila a sursei și a autorului, este interzisă și intră sub sancțiunea legislației în vigoare.
Este interzisă crearea de legături al acestui site cu alte site-uri, pentru materialele postate, doar prin menționarea termenului ”Sursa” fără un acord prealabil scris și menționarea www.autodeal.ro și a autorului. Riolit își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil. În situațiile în care acest lucru se intampla fără acordul scris al Riolit, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate de Riolit și își rezerva dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.
Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Riolit Web SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Riolit.
Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Riolit sau a afiliatilor/partenerilor sai.
RIOLIT sau terte parti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse de pe internet. RIOLIT nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.
RIOLIT nu va fi responsabilă sau pasibila de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de /sau in legatura cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, vânzarea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de RIOLIT prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuala, implica raspunderea civila sau penala pentru astfel de acțiuni.
RIOLIT își rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-ului, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita RIOLIT sau pe partenerii sai, produsele, serviciile și angajații acestora.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua RIOLIT sau a rețelei Grupului sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua RIOLIT care nu sunt publice, fără autorizație;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua RIOLIT prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. RIOLIT va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

RIOLIT își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
RIOLIT nu este răspunzătoare fata de utilizatori, orice terta persoana fizica sau juridica sau institutie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
RIOLIT poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului.
Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

RIOLIT nu ofera nicio garantie ca:
– informațiile vor implini toate cerintele dumneavoastra
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumparate sau obtinute de dumneavoastra prin intermediul site-ului, va satisface toate cerintele
Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obtinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulata expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

RIOLIT nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavointa, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă RIOLIT a fost informata anterior de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– costul procurarii de bunuri sau servicii complementare rezultand din orice bunuri, date, informații sau servicii achizitionate sau obtinute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
– orice alta problema legată de serviciile site-ului.

Dacă se considera ca orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situatii la adresa  Municipiul Cluj Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, camera 1, email: contact@autodeal.com..

7. CONFIDENTIALITATE SI DATE PERSONALE

Detalii referitoare la prelucrările de date personale pe site le puteți găsi în Politica de confidentialitate de pe site dar și în Politică de cookie.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română. Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.